Mortar Machines & More

อุปกรณ์เสริม

เป็นเวลากว่า 30 ปีที่เทคโนโลยี่ของปั๊มตัวหนอนของ MAI ประสบความสำเร็จในการใช้งานทั้งงานประเภทเทปาด, งานเทพื้น และงานฉาบเทคโนโลยีการฉาบปูน

ผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นชื่อในเรื่อง คุณภาพการใช้งานสูงสุด มีคุณภาพงานดี่สุด และคุ้มค่าต่อการใช้งาน มองสินค้าคุณภาพมองหา MAI ไม่ว่าจะเป็น ปั๊มตัวหนอน ท่อส่งปูน ตลอดจนปืนฉีดสเปรย์

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้